โรงเรียนสอนขับรถแก๊ปไดร์ฟวิ่ง 

โรงเรียนสอนขับรถของเราได้รับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก การอบรมและทดสอบ ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้เอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับรถมีวินัยจราจร มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบจากโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สามารถนำหนังสือรับรอง

มาขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใดๆ อีก

<—->นักเรียนสำเร็จการเรียน ได้รับใบขับขี่จากกรมขนส่ง


TEXT ข้อความ

Avatar

ST1

Avatar

ST2

Avatar

ST3

Avatar

ST4

Avatar

ST5

Avatar

ST6

Avatar

ST7
AvatarST8

Avatar

ST9

Avatar

ST10

Avatar

ST11

Avatar

ST12


โรงเรียนสอนขับรถของเรา

สถานที่กว้างขวาง  สภาพแวดล้อมสมบูรณ์แบบ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

–>